Euroopaliidu LEADER Programm toetas Väike-Maarja Mudelihalli akende ja vaipkatte vahetust.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa eelkõige kohalike laste ja noorte, aga ka
täiskasvanute mõtestatud vaba aja sisustamisele, ning ka käelise ja tehnilise
oskuse arendamisele. 

Projekti tulemusena on Väike-Maarja Mudelihall saanud oluliselt valgemad ja soojemad ruumid. Paranenud on hoone sise ja välisilme.